Huurspreekuur weigering huurverhoging op de maandagmiddag van 14.00 tot 15.00

Huize Lydia

Vanaf maandag 22 augustus zal de actiegroep Huur Te Duur wekelijks van 14.00 tot 15.00 uur een inloophuurspreekuur gaan houden. Locatie is tot nader order Huize Lydia. Het spreekuur is in het leven geroepen in eerste instantie om diegenen te helpen en te ondersteunen die de huurverhoging van 1 juli geweigerd hebben te betalen en daarom steeds de ‘oude’ huur overmaken. Deze huurders krijgen aanmaningen en sommaties van hun verhuurders, corporaties geven ongevraagd de contactgegevens aan de gemeente door omdat de huurder zogenaamd betalingsproblemen heeft. Er zijn zelfs verhuurders die de huurder opbellen.

Stadgenoot
In zijn aanmaningsbrief om de zogenoemde achterstand te voldoen schrijft corporatie Stadgenoot:
Wij zijn bij wet verplicht om uw huurachterstand te melden bij de Gemeente. Graag horen wij van u of u hiermee akkoord gaat. Horen wij binnen de in deze brief vermelde termijn van 15 dagen niets van u dan gaan wij ervan uit dat u geen bezwaar hebt en zullen wij de genoemde gegevens aan de gemeente verstrekken. Let op! Dit geldt alleen voor een woning.’
Zo’n tekst is wel even schrikken, daar wil je met anderen over praten. Straks krijg je een slechte aantekening bij de overheid! En wat een cryptische laatste zin: ‘Dit geldt alleen voor een woning’. Waar slaat dat op?
Ook Stadgenoot:
‘Geachte mevrouw,
…… U heeft nog enkele dagen om het bedrag van €15,31 te voldoen. Betaal direct via deze betaallink en voorkom onnodige kosten…..’
Gesuggereerd wordt dat er incassokosten gerekend kunnen worden (mag niet) en dat je zo je huis kan worden gezet (kan alleen na een ellenlange gerechtelijke procedure). Maar je wordt er wel zenuwachtig van.

Deurwaarder
Stadgenoot gaat nog verder door te dreigen:
‘Ontvangen wij uw betaling niet, óf niet volledig binnen de opgegeven termijn, dan schakelen wij onze deurwaarder in. Dit betekent voor u dat er extra kosten bij komen. De kosten die de deurwaarder in rekening brengt, kunnen oplopen van minimaal €40 tot maximaal 15 procent van het openstaande bedrag. Ook komt er 21 procent BTW bij. ‘  Let wel: bij een huurgeschil als deze is het niet toegestaan incasso-kosten in rekening te brengen. Er is immers geen sprake van een huurachterstand.

Ymere
Deze corporatie zet boven zijn brief ‘Sommatie’. Zij heeft het ook over een ‘achterstand’, terwijl juridisch gezien er geen sprake is van een achterstand maar van een geschil over welk bedrag er betaald dient te worden:
‘U huurt van ons …… U heeft een betaalachterstand van €43,91. Wij hebben u hier eerder een bericht over gestuurd. Helaas heeft u deze achterstand niet betaald. Maak het bedrag van €43,91 binnen 3 dagen over.’ 

Samen sterk en sterker
De actiegroep roept iedereen op zich kenbaar te maken. Georganiseerd staan we veel krachtiger dan ieder voor zich. Ieder wordt voor hetzelfde probleem gesteld: hoe te reageren op (agressieve) brieven en mails van verhuurders, wat te zeggen als je bij de huurcommissie bent. Niet ieder voor zich hoeft het wiel uit te vinden. Ook als je denkt dat je het wel alleen af kan: laat het weten als je de huurverhoging hebt geweigerd. Eind september zouden we best een bijeenkomst kunnen organiseren om de confrontatie met huurcommissie en verhuurder door te spreken.
Bijvoorbeeld moet de huurder, als hij/zij naar de verhuurder geen bezwaarschrift heeft gestuurd, een verzoekschrift indienen waarom de huurverhoging niet wordt betaald. Vóór 1 november moet die bij de Huurcommissie bezorgd zijn. De kosten voor het indienen van een verzoekschrift bij de Huurcommissie bedragen 25 euro en als huurder krijg je daarvoor een nota toegestuurd. Huurders met een bijstandsuitkering of vergelijkbaar inkomen kunnen vrijstelling krijgen van het betalen van die 25 euro. Beschouw de legeskosten als de enige, eenmalige kosten voor deelname aan de actie.
Vanaf 1 november gaat de commissie de weigeringen stuk voor stuk behandelen.

Februari-maart demonstratie
Hoeveel mensen de huurverhoging hebben geweigerd weten we niet. Maar het moeten er honderden zijn, misschien wel duizenden. Maar uiteindelijk moet het een massale beweging worden waar de politiek niet om heen kan. We willen een beweging organiseren die in februari-maart volgend jaar moet uitmonden in een massale demonstratie voor huurbevriezing de komende vijf jaar. Alle seinen staat op rood. Gierende inflatie, torenhoge energiekosten, achterblijvende lonen en uitkeringen. Wie moet daar voor opdraaien? Alle reden om de straat op te gaan. Actie!

De Huurcommissie
Als je de huur hebt geweigerd is je zaak lang niet kansloos. Formeel dient de verhuurder je een aangetekende brief te sturen (‘rappèlbrief’ genoemd) waarin je wordt herinnerd dat er een voorstel tot huurverhoging is gedaan. Laat  de verhuurder dit tot 1 oktober na, dan hoeft de huurder de verhoging níet te betalen. Is dit het geval, dan hoeft er verder vanwege deze vormfout niet inhoudelijk op de weigering te worden ingegaan. Maar om je hierop te beroepen is steun van een achterban wel zo prettig.

Huurspreekuur
Tot nader order is er wekelijks een spreekuur in Huize Lydia. Het is een zogeheten ‘inloopspreekuur’. Wil zeggen dat er niet van te voren hoeft te worden afgesproken wat natuurlijk wel kan. We hebben er geen apart kamertje, het spreekuur wordt gehouden in de ontvangstruimte waar ook andere mensen aanwezig zijn. Afgesproken is een bezetting van steeds twee mensen. De bedoeling is dat uiteindelijk door de hele stad spreekuren worden gehouden: in Noord, West, Oost. Het spreekuur staat ook open voor andere zaken dan de huurverhogingsweigering. Als er toch zo’n spreekuur is… Iedere huurder is welkom met wat voor huurderskwestie dan ook.

Maar we beginnen in Huize Lydia, Roelof Hartplein 2B, Amsterdam Zuid.
Vanaf maandag 22 augustus elke maandag van 14.00 tot 15.00 uur.
Uitstekend bereikbaar met de tramlijnen lijnen 3, 5, 12 en 24.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.