Eisen

Wij zijn voor:

 • Voldoende aanbod van sociale huurwoningen
 • Betaalbare huren
 • Bestrijding leegstand en dakloosheid
 • Vrijheid van woningruil en woningdelen
 • Invloed van huurders en bewoners op het volkshuisvestingsbeleid.

Niet voor en over bewoners maar met en door bewoners.

 

VOLDOENDE AANBOD SOCIALE HUURWONINGEN OOK VOOR MIDDENINKOMENS.

 • Stop verkoop sociale huurwoningen.
 • Sloop alleen als renovatie niet kan.
 • Oprichting gemeentelijk woningbedrijf.
 • Woonplicht koopwoningen.
 • Alle huurwoningen gereguleerd.
 • Extra huurwoningen door optoppen.
 • Beboeten van achterstallig onderhoud en uitblijvende verduurzaming.

BETAALBARE HUREN EN GOEDE HUURBESCHERMING.

 • WOZ-waarde en monumententoeslag uit het puntenstelsel.
 • Terugstorting verhuurdersheffing.
 • Verduurzaming en renovatie zonder huurverhoging.
 • Intrekking wet doorstroming huurmarkt.
 • Geen tijdelijke en flexhuurcontracten.
 • Volledige huurbescherming voor alle huurwoningen.
 • Afschaffing inkomensafhankelijke huren.

STOP LEEGSTAND EN DAKLOOSHEID.

 • Leegstand wordt fors beboet.
 • Opheffing kraakverbod.
 • Huisvesting voor alle dak- en thuislozen.
 • Geen huisuitzetting bij huurachterstand.

VRIJHEID VAN WONINGRUIL EN WONINGDELEN.

 • Vrije woningruil zonder huurverhoging.
 • Woningdelen niet bestraffen maar faciliteren.

HUURDERS PAK DE MACHT!

 • Radicale democratisering woningbouwcorporaties.
 • Zeggenschap bewoners in stedelijke vernieuwingsgebieden, zij moeten in hun huisvesting er op vooruit gaan.
 • Het Amsterdamse huisvestingsbeleid, zoals vastgelegd in prestatieafspraken, wordt in overleg met huurdersorganisaties, die alle huurders vertegenwoordigen, vastgesteld.