Als in andere artikelen beschreven zijn de huren de laatste tien jaar veel harder gestegen dan de koopkracht van de huurders. Dit jaar zijn de inflatiecijfers schrikbarend hoog, tot boven de 10%. Zoals een vakbondsonderhandelaar zei: daar valt geen CAO op te maken. Wil zeggen: het is niet alleen een inkomensprobleem dat mensen de huur niet meer kunnen betalen. Ook huurverhogingen hollen het inkomen uit.

In de kranten verschijnen verontrustende berichten dat steeds meer mensen in betalingsproblemen komen. Er is alle reden voor algemene maatregelen. Een van de meest logische is het bevriezen van de huren. Het zijn immers de lagere inkomensklassen die huren en die in de problemen komen of nu al zitten.

Ook het kabinet ziet de bui hangen en heeft het bij monde van de Jonge over een loskoppeling huurverhoging en inflatie. Maar dit gaat over volgend jaar. Er dient wat te gebeuren. Woningstichting Anna Palauwna heeft dit ingezien en 11 april het volgende bericht de wereld in gezonden:

‘Net als elk jaar wordt de huurverhoging voor sociale huurwoningen per 1 juli door het Rijk bepaald. De komende huurverhoging is onlangs vastgesteld op (maximaal) 2,3%. Dit percentage is gebaseerd op het inflatiepercentage van het afgelopen jaar. Ondanks dat Woningstichting Anna Paulowna gemiddeld gezien redelijke huurprijzen vraagt, is de betaling van de huur voor veel van onze bewoners toch een grote hap uit het huishoudbudget. Daarnaast is er ook nogal wat aan de hand in de wereld, waar we allemaal de gevolgen van moeten dragen. De kosten van levensonderhoud stijgen het laatste halfjaar razendsnel. Energieprijzen, boodschappen; alles is duurder geworden en de verwachting is niet dat dit van korte duur is. Na bovengenoemde zaken op een rijtje te hebben gezet, heeft Woningstichting Anna Paulowna besloten dat het ongepast is om nu, bovenop de andere prijsstijgingen, ook nog de huurprijzen per 1 juli aanstaande te verhogen. De huurders van Woningstichting Anna Paulowna zullen dit jaar dus het bericht ontvangen dat de huur per 1 juli niet zal worden verhoogd.’