26 MAART 14.00 – 16.00 WOONFEEST - PLEIN 40-45 AMSTERDAM

Op 26 maart is het internationale huisvestingsdag. Op deze dag organiseren wij een WOONFEEST op Plein 40-45 in Amsterdam.

Met muziek, sprekers en acties. Noteer in je agenda!

HUIZEN VOOR MENSEN, NIET VOOR WINST

EEN THUIS VOOR IEDEREEN

Muziek, sprekers, actieHousing Action Days

Het Woonfeest op Plein 40-45 begint om 14.00 en duurt tot 16.00.

Om 14.45 loopt de demonstratie naar de Van Gilsestraat, waar veel achterstallig onderhoud is.

Om 15.35 volgt het tweede deel van de demonstratie op Plein 40-45.

Sprekers zijn:

  • Karin van Huis (Huurdersbelang Zuid)
  • Bibielle Altink (bewoner Surinameplein)
  • Nilab Ahmadi (gemeenteraadslid Bij1)
  • Bor van Zeeland (ASVA)
  • Bas van Weegbergen (FNV)

Muziek: ACCU, Fanfare van de 1e Liefdesnacht

 

Het Klokkenhof

Voorafgaand is er een actie voor woonzekerheid op het Surinameplein (zuidzijde) van 12.15 tot 12.45

De Bond Precaire Woonvormen, de ASVA en SRVU, voeren samen met bewoners van het Klokkenhof en Urban Resort actie voor woonzekerheid van 20-40- jarigen. De actie richt zich tegen anti-kraak, tijdelijke huurcontracten en woononzekerheid. (De Bond Precaire Woonvormen is een vereniging die opkomt voor huurders die tijdelijk, onzeker of te duur wonen. De ASVA en SRVU zijn Amsterdamse studentenvakbonden.)

Huizen voor mensen, niet voor winst Woonactiedag 26 Maart

 

Wij zijn een bundeling van organisaties van Amsterdamse huurders, bewoners, studenten, jongeren, politieke partijen FNV voor 14 en FNV-lokaal Amsterdam.

Wij zijn samen WOONOPSTAND AMSTERDAM.

Wij zijn en bouwen verder aan een coalitie van alle Amsterdamse huurdersorganisaties en verenigingen en bewoners.

Wij voeren permanent acties zodat de politieke beslissers en huiseigenaren gaan kiezen voor een rechtvaardig volkshuisvestingsbeleid.

 

Huizen voor mensen Niet voor winst