HUIZEN VOOR MENSEN, NIET VOOR WINST
EEN THUIS VOOR IEDEREEN!

WOONFEEST
26 MAART | Plein 40-45 | 14.00-16.00

Wij zijn voor:
*Voldoende aanbod van sociale huurwoningen,
*Betaalbare huren,
*Bestrijding leegstand en dakloosheid,
*Vrijheid van woningruil en woningdelen.
*Invloed van huurders en bewoners op het volkshuisvestingsbeleid. Niet voor en over bewoners maar met en door bewoners.

Op 26 maart is het internationale huisvestingsdag. Op deze dag organiseren wij actie. Wij zijn een bundeling van organisaties van Amsterdamse huurders, bewoners, studenten, jongeren, politieke partijen FNV voor 14 en FNV-lokaal Amsterdam.