Affiche Kimbel Bouwman

Hou vrij in je agenda: woensdagavond 20 april.
Die avond wordt een actievergadering gehouden, locatie Tetterode, Da Costakade 160, aanvang 20.00,
om een grote demonstratie voor te bereiden eind mei met als kernleus: ‘Huur Te Duur’.
Het programma is:
1. Korte beschrijving van waar huurders tegenaan lopen. De wanverhouding tussen de loonontwikkeling en de prijsontwikkeling. Het vooropstellen van de vrije marktwerking in de huursector. De stijging van de energiekosten.
2. Uitleg over Wij weigeren de huurverhoging door Willy Lourenssen . Zie Wij Weigeren de Huurverhoging – Weiger de huurverhoging!
3.Gesprek geleid door een moderator.

Doel van de actie is om zoveel mogelijk mensen zover te krijgen dat ze daadwerkelijk hun huurverhoging weigeren maar om vooral ook om zoveel mogelijk reuring te veroorzaken en op alle mogelijke manieren duidelijk te maken dat de maat vol is en de huur de komende jaren bevroren moet worden.
                                                      Komt Allen! 

Namens de drie samenwerkende huurdersverenigingen Huurdersvereniging Centrum, Huurdervereniging De Pijp en HuurdersBelangZuid,